Collture butiken

Köpvillkor privatpersoner

Du kan alltid kontakta Lenom.nu via telefon eller e-post om du har frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter står i botten på denna sida.

Nedanstående allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter och annan lös egendom (nedan kallat Produkter) av Lenom.nu (juridiskt namn Lenom AB, nedan kallat Säljaren), om annat inte skriftligen överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Köparen) och Säljaren. I övrigt gäller Konsumentköplagen.

Produktsortimentet är begränsat till att gälla tre olika modeller av Collture-väskor och i begränsad upplaga. Säljaren reserverar sig för fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Säljarens sortiment förekommande produkter. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej garanterat återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Produkter skall endast användas enligt tillverkarens angivna användningsområde, instruktioner och omfattning.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Säljaren rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Säljarens sortiment av någon anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Säljaren ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan. Säljaren kan i dessa fall erbjuda Kunden en likvärdig produkt eller, naturligtvis, återbetala erlagt belopp.

Beställning av produkterna sker via Säljarens hemsida. Vid beställning träffas avtal först när Säljaren bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post.

Alla priser och avgifter som anges på Säljarens webbplats är som standard angivna inklusive moms. Slutsumma att betala, varav moms och eventuella fraktkostnader redovisas innan köpet ska bekräftas.

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga order.

Observera att dessa köpvillkor gäller för privatpersoner! För betalningar samarbetar vi i första hand med Payson, men också med Swish. För aktuell information om Paysons betalningsvillkor och avgifter för t.ex. faktura hänvisar vi till https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/.

För säkra betalningar använder vår egen sida ett säkert SSL-certifikat. Vid betalning skickas Kunden vidare till betalleverantörens sida som också den använder SSL-cerifikat, där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Säljaren hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Ändringar och/eller tillägg i en order måste göras innan leveransen skickas. Är en leverans påbörjad kommer ändringar i en order inte att genomföras. En komplettering kan göras efter överenskommelse, men då med eventuell tillkommande fraktkostnad.

I möjligaste mån försöker vi leverera alla produkter i samarbete DHL. Vid större leveranser kan undantag ske. Leveranstiden är normalt 3-10 arbetsdagar, men varierar beroende på leveransort och årstid (det kan vara längre leveranstid t.ex. kring högtider).

Säljaren säljer och levererar endast inom Sverige. Normal fraktkostnad är 49 kr. Vid beställning av två, eller fler, väskor erbjuder vi fri frakt.

I de fall Kunden inte är anträffbar, löser ut eller på annat sätt ej kan ta emot sin leverans debiterar Säljaren en kostnad på totalt 300 kr i hanteringsavgift.

Om leveransförsening uppstår meddelar Säljaren Kunden detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Häv av köp ska ske skriftligen via e-post. Vid tillfällen då Säljaren omöjligen kan fullfölja en beställning, till exempel om Säljarens leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Säljaren, förbehåller sig Säljaren rätten att erbjuda Kunden en annan, likvärdig produkt.

Säljaren ansvarar för transportrisken, det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.

Kunden är skyldig att skriftligen och med bifogade bilder anmäla eventuella transportskador till Säljarens kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfället då godset mottagits.

I händelse av transportskada får inte produkten användas av Kunden utan särskilt medgivande från Säljaren och Kunden måste också behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att mottaga ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 10 dagar räknat från dagen då vi mottagit återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Felbeställd lagerförd produkt, återtas mot en avgift på 500 kr vilket motsvarar hanteringskostnad.

Felbeställd, ej lagerförd vara – så kallad beställningsvara, återtas ej. Undantag kan ske efter särskild överenskommelse med Säljaren och då mot en en avgift på 500 kr för hanteringskostnad.

Vid retur av vara ska Kunden kontakta Säljarens kundtjänst via e-post, som registrerar och godkänner returen. Inga varor kan returneras förrän returen har registrerats av Säljarens kundtjänst. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterad.

Alla reklamationsärenden ska anmälas till Säljarens kundtjänst via e-post.

Följande regler gäller vid reklamation:

  • Synlig skada ska anmälas omgående.
  • Dolda skador, dvs skador som inte är synliga vid mottagandet, skall reklameras snarast efter upptäckt.

Vid godkänd reklamation gäller följande:

  • Säljaren skickar en returfraktsedel till Kunden.
  • Kunden bifogar en kopia av följesedel med returgodset.
  • Returen förpackas i ytteremballage (kartong), på ett sådant sätt att Produktens originalförpackning inte skadas.
  • Skriv ej på originalförpackningarna.
  • Kunden krediteras kostnaden för produkten när det returnerade godset har registrerats hos Säljaren.
  • Säljaren ger endast full gottgörelse (kreditering) vid retur av felaktiga och fellevererade produkter.

Enligt Konsumentköplagen har Säljaren upp till tre försök på sig att avhjälpa fel på Produkten. Skulle det framkomma att några tekniska fel inte föreligger, eller felet beror på yttre påverkan eller felaktiga inställningar har Säljaren rätt att debitera en serviceavgift.

Postadress till Säljaren är:

Lenom AB
Valkebogatan 14C
58248  LINKÖPING

Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Telefon

013-390 0106